Columns > De schaal van Mock

De schaal van Mock

Daar ga ik in 2019 nog eens wat aan hebben, dacht ik in 1995 toen ik naast mijn kolossale desktop-PC een gele post-it van 3M plakte met daarop de begrippen van de Schaal van Mock.

Dat dacht ik helemaal niet, maar ik vind het wel leuk om te doen alsof. Want gisteren borrelde die diep weggezakte kennis ineens in me op. Kennis, opgedaan in een tijd dat ik persberichten mocht schrijven voor een beursgenoteerd bedrijf. Voor Stork.

 

Ik had tot 1995 nog nooit stukjes geschreven voor een bedrijf dat Aan De Beurs Genoteerd was. Ik had tot 1995 louter stukjes geschreven voor bedrijven waarvoor ik er maar wat op los mocht fantaseren. Zo schreef ik voor computerbedrijf Nixdorf dat zo goed als failliet was en toch een zeilevenement sponsorde, dat die onderneming de wind in de zeilen had. ‘Thats te spirit’, complimenteerde de directeur van de Nederlandse vestiging me. ‘Of Saint Louis’, maakte ik zijn zin af – ‘maar dan moeten we iets met vliegtuigen doen’.

 

En toen was daar Stork. Stork was aan de beurs en daar hadden ze strenge regels bedacht voor persberichten. Dat begon al met het moment waarop die teksten de wereld in mochten worden geslingerd. Niet voor of niet na beurssluiting, dat mag ik even kwijt zijn. De timing kwam in ieder geval nauw.

En dan was er de terminologie. De winst steeg met 2 procent en dat was misschien niet echt om naar huis te schrijven, maar hé – we moesten de moed er al copy-writend inhouden en dus bedacht ik ronkende begrippen om die 2 procent op te blazen. ‘Bemoedigende winststijging.’ ‘Opmerkelijke winstgroei.’ En, wat kon mij het ook schelen: ‘Aanzienlijk meer winst’.

Die ronkende zinnen bleven steken bij Legal Affairs, de afdeling van juristen, die hun kamers vlak naast de CEO hadden. Of Laurens wel eens van de Schaal van Mock had gehoord?

Een uur later wel. Harry Mock, PR-goeroe in die jaren, bedacht die schaal. Het betreft een reeks van percentages winstgroei of -daling en begrippen die daarbij horen. Zodat elke financieel ingevoerde lezer weet hoe het ervoor staat als Stork meldt dat de winstgroei fractioneel is. Fractioneel, dat is 0 tot 2 procent.

En dan zijn er nog gering (2-4%), licht (4-7%), duidelijk (7-12%), belangrijk (12-20%), sterk (20-30%), aanzienlijk (30-45%) en fors (meer dan 45%). Bericht aan mijn vrouw en kinderen: jullie vinden dat ik de afgelopen jaren duidelijk ben aangekomen, maar volgens Harry ben ik slechts licht gegroeid.

 

Inmiddels is het 2019, ben ik raadslid en bakkeleit ‘mijn’ gemeenteraad over hoe hoog de jaarlijks exploitatielasten van een nog te bouwen multifunctioneel sport- en andere dingen-park mogen zijn. Die moeten, bedachten burgemeester en wethouders, die huidige exploitatielasten van het net zo huidige sportpark benaderen.

Benaderen. Dat woord komt in het lijstje van Harry Mock niet voor. Benaderen is fractioneel. Of gering. Heel misschien licht. Ik kreeg de neiging een persbericht over dat multifunctie-park te schrijven. Het werd uiteindelijk een amendement.

De juristen van de griffie vonden het goed.