Over

Over de Sprinkels

 

Sprinkels zijn bijzonder beweeglijke, dynamische, intelligente en kleurrijke wezens met een ongekende stuiterkracht en een feilloos gevoel voor communicatie. Ze bewegen zich voort met enorme snelheden in voor kenners interpreteerbare patronen – de curves worden wat hoekiger als er sprake is van onvrede. Sprinkels zijn erom berucht dat ze kunnen opzwellen, soms zelfs ontploffen, wanneer ze worden geconfronteerd met Halsstarrige Individuen of Grijze Muizen.

Het is niet bekend hoe oud Sprinkels kunnen worden. Ook is niets bekend over hun herkomst.

dienst-2

 

We denken – (over advies)

We geven advies. Over interne en externe communicatie. Over positionering en imago. Over strategie en beleid. Met communicatieplannen, middelenplannen en nog zo wat documenten. Maar we adviseren ook met en tijdens een goed gesprek. Vanzelfsprekend voegen we dan ook echt wat toe. Want van die ja-knikkende adviseurs, daar heeft u niets aan.

dienst-1

We bedenken – (over concept)

We ontwikkelen concepten. Het creatieve idee dus. Dat concept kunt u daarna zelf, met anderen of met ons (Kies ons, kies ons!) uitwerken tot die fraaie advertenties, bladen, websites, beurzen en wat dan ook. Mocht u kiezen voor anderen, surf eens wat rond op internet. En lees dat ze allemaal ont-zet-tend creatief en effectief zijn. Wij zijn al niet veel origineler. O zo creatief. O zo effectief.

We regelen – (over organisatie)

We coördineren de productie van alle communicatiemiddelen die maar te bedenken zijn. We zorgen er voor dat wat gemaakt wordt, klopt bij wat we eerder met u hebben gedacht en bedacht. En dat het allemaal binnen budget en planning gebeurt.

We schrijven – (over tekst)

We schrijven. En dat is maar goed ook, want één woord zegt soms meer dan duizend plaatjes en dus is tekst het hart van elk communicatiemiddel. Daarom schrijven wij die tekst voor die advertentie van u. En voor dat persbericht, de folder, brochure, website, toespraak, flyer en film. En de communicatiemiddelen die we nu even vergeten zijn.

Laurens van Voorst schreef het boekje ‘Bijvoorbeeld Hart’ over verkiezingscampagnes. Te bestellen per mail. Binnenkort verschijnt ‘De democratie van de straat’ over zeggenschap van burgers.

We filmen – (over film)

Filmen doen we vooral met Verbeeld in Tilburg. Met die van Verbeeld kunnen we lezen en schrijven. En storyboards maken, voice-overs schrijven, filmen en monteren.

We presenteren (over spreken en dagvoorzitterschap)

dienst-3

Dat kopje hierboven klopt niet helemaal. We presenteren niet, Laurens van Voorst presenteert. Hij is een veelgevraagd dagvoorzitter en moderator en ontwikkelde in de afgelopen jaren een nogal eigen stijl. Bijeenkomsten met Laurens zijn indringend en, zolang het onderwerp dat toelaat, hartstikke gezellig. Het maakt trouwens niet uit waar het over gaat. Hij kan overal over meepraten. En zo niet, dan zorgt hij daar alsnog voor. Laurens is faculty member van Speakers Academy en daar te boeken.

SA-logo-wit-faculty-member

Laurens van Voorst treedt regelmatig op als gastspreker. Hij was op tournee met inspirerende en bij vlagen cabareteske verhandelingen over sociale media, het realiseren van doelen, burgerparticipatie, de transities in de zorg en verkiezingscampagnes.

dienst-4