Columns > Hypocriet

Hypocriet

De overheid is van ons allemaal en dus moet  de overheid doen wat de meeste mensen willen.

De meeste mensen vinden het zielig dat twee Armeense maar vernederlandste kinderen naar Armenië moeten. En dus willen de meeste mensen dat de overheid regelt dat die kinderen mogen blijven.

De overheid is gehouden aan regels en die regels zijn goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de mensen in Nederland. Volgens die regels moeten die vernederlandste Armeense kinderen terug naar het land van hun herkomst. Armenië is immers een veilig land.

De overheid moet doen wat de meeste mensen willen en de meeste mensen willen dat mensen uit veilige landen hier geen asiel krijgen en dat die twee vernederlandste kinderen Armeense kinderen moeten blijven. De meeste mensen willen twee dingen die niet te combineren zijn.

D66 probeert krampachtig die twee tegenstrijdige wensen te honoreren. Dat doet D66 door in openbaarheid steun te geven aan het besluit om de twee kinderen weg te sturen en door achter de schermen te pleiten voor het tegenovergestelde. D66 slaagt daarin en fractievoorzitter Alexander Pechtold laat via Twitter weten dat hij blij is met de uitkomst.

Pechtold wordt op Twitter hypocriet genoemd.